Zawody – czyli kim możesz zostać jak będziesz dorosły

Protokół  z konkursu pt. ,, Zawody – czyli  kim możesz zostać jak będziesz  dorosły ”

Komisja :

Piotr Kasprzak – Cechmistrz
Małgorzata Polak – kierownik biura Cechu
Wiondetta Bakalarek-Agacińska – pracownik biura Cechu
Dariusz Szymański  – członek Cechu
Wiesław Marut – członek Zarządu

1. Na konkurs wpłynęło 56 prac .

2. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież ze żłobków , przedszkoli oraz szkół podstawowych:

            – dzieci w wieku przedszkolnym

            – dzieci w szkołach podstawowych  klasa I – IV 

           – dzieci w szkołach podstawowych  klasa V-VIII 

3. Z uwagi na problemy organizacyjne wewnątrz Cechu wyniki konkursu ogłoszono   w dniu 28-11-2023 z jednodniowym opóźnieniem.

4. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 04-12-2023 o godzinach od 10.00 – 16.00               w siedzibie Cechu a laureaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście otrzymają nagrodę w innym dogodnym dla nich terminie.

5. Konkurs odbył się zgodnie z Regulaminem Konkursu.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  dyplom za uczestnictwo w konkursie  i słodki upominek.

7.Wyniki konkursu :

Komisja w 5 osobowym składzie przyznała nagrody następującym laureatom :

I. Kategoria — dzieci w wieku przedszkolnym :

1. Miejsce pierwsze :   Julia Byczyk Przedszkole  nr 5 Zielona Półnutka Swarzędz praca pt. : Lekarz

2. Miejsce drugie: zespół 3 osób  praca pt.  : fryzjer i nauczyciel , autorzy  : Aleksandra Gorzelańczyk , Julia Bocian-Staszak , Iga Michałowska – Przedszkole Zielona Półnutka Swarzędz

3. Miejsce trzecie : Ignaś Trojnacki  praca pt.:   pielęgniarka , Przedszkole Ciuciubabka Poznań

II.    Kategoria – dzieci w szkołach podstawowych klasa I – IV  

 1. Miejsce pierwsze :  Larysa Ślusarz   klasa 1b praca pt. ,, Kucharz ”,    Szkoła Podstawowa nr 56 Poznań  

       2.  Miejsce drugie:   Yehor Medvid klasa 1a praca pt. ,, Bloger ”,

      Szkoła nr 56 Poznań

       3. Miejsce trzecie :  Matylda Szafrańska klasa 3 a praca pt.  ,,Garncarz ”

         Szkoła Podstawowa nr. 56 Poznań

      III. Kategoria  –  dzieci w szkołach podstawowych klasa V-VIII

       1. Miejsce pierwsze : Maksymilian Wojdak-Chałupka klasa 8 praca pt. ,,Kucharz”,  Szkoła Podstawowa nr 4 Swarzędz

       2. Miejsce drugie : dla 2  prac pt. ,,Piłkarz” dla Bartosza Łukasika klasa 6b oraz Filipa Jędrzejczaka klasa 6b  Szkoła Podstawowa nr 4 Swarzędz

      3. Miejsce trzecie : Lena Wiśniewska praca pt. drukarz    

Z uwagi na fakt, iż do konkursu nie przystąpili uczniowie szkół ponadpodstawowych Komisja przyznała dodatkowe nagrody dla uczestników konkursu :

dla Igi Łubkowskiej  praca pt. ,,Kosmonauta ” Przedszkole Zielona Półnutka

dla Celinki Gołębiewskiej  praca pt.,, Fryzjer”  klasa 1 A Szkoła Podstawowa nr 56 w Poznaniu

dla Poli Ballascak praca pt. ,,Groomer”  Przedszkole nr 85

Jury konkursowe serdecznie dziękuje za nadesłane prace , ich poziom , staranność , pomysłowość wzbudził nasz podziw.

Jury konkursowe :

P. Kasprzaka   W. Bakalarek-Agacińska,  M.Polak, W. Marut , D. Szymański

About the author: CECH