Mistrzowie Tradycji – w centrum handlowym M1

W sobotę, 24 września Cech Stolarzy Swarzędzkich reprezentował producentów mebli swarzędzkich podczas imprezy w poznańskim centrum handlowym M1. Mistrzowie Tradycji, czyli przedstawiciele odchodzących w przeszłość profesji dzielili się swoimi umiejętnościami ze wszystkimi zainteresowanymi. Podziwiano wyroby wikliniarskie, garncarskie, drewniane i gliniane rzeźby, wyroby pszczelarskie, ręczne hafty. Duże zainteresowanie budziły tradycyjne, rzadko dziś stosowane techniki stolarskie: intarsja, czyli tzw. malowanie drewnem, ręcznie wykonywana rzeźba drewniana na meblach oraz renowacja mebli. Panowie: Jan Kułakowski, Zbigniew Staniszewski i Maciej Czerwonka odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących swoich umiejętności. Swarzędzkie pokazy były także okazją do rozmów o meblach i zaproszeń do pawilonu Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

About the author: Teresa Cech