Polski Inkubator Rzemiosła

Cech Stolarzy Swarzędzkich realizuje zadanie publiczne w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 pt. Swarzędzki Cech Stolarzy otwarty dla młodych.

Numer wniosku jaki Cech realizuję w ramach umowy 48689

Dzięki wsparciu realizujemy zadania wg poniższego harmonogramu :

  1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży
  2. Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle
  3. Specjalistyczne programy szkoleń zawodowych dla uczniów rzemiosła
  4. Konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.

About the author: CECH