SZKOLENIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH

W ramach umowy 165/PIR/Z2/2022 Cech Stolarzy realizując zadanie publiczne w ramach Rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła pt. Swarzędzki Cech Stolarzy otwarty dla młodych zaprosiliśmy uczniów ze szkoły ZS 1 w Swarzędzu na szkolenia branżowe

Pierwsze szkolenie pt. ,,Digitalizacja działalności zawodowej w rzemiośle” odbyło się dla 16 uczniów : zakres tematyczny obejmował : aspekty cyfryzacji rzemiosła takie jak poszerzenie zakresu usług i automatyzacji zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa , aplikacje wykorzystywane w branżach rzemieślniczych, optymalizowanie magazynowania i dystrybucji na potrzeby elastycznej organizacji pracy, specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania danymi i projektami klienta.

Drugie szkolenie pt. ,, Obsługa elektronarzędzi” odbyło się dla 20 uczniów. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności zawodowych wykraczające ponad program kształcenia w szkole. Młode osoby biorące udział w szkoleniu dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędą kompetencje istotne przy wkroczeniu na otwarty rynek pracy

Szkolenia zostały przeprowadzone w siedzibie szkoły Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu na os. Mileżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz

Szkolenia przeprowadził Pan mgr Karol Łabę wykwalifikowany wykładowca przedmiotów technicznych w szkole branżowej oraz Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego Katedra Meblarstwa – Laboratorium Badania Mebli, oraz vice-przewodniczący Zarządu Poznań CITLID

Uczniowie biorący udział w szkoleniu otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach

Zapraszamy do galerii zdjęć

About the author: CECH